Du kan finde en detaljeret gennemgang af Silm Fondens opfyldelse af “Anbefalingerne for God Fondsledelse efter følg-eller-forklar-princippet”:

2015

2016

2017

2018

2019