SILM Fonden

SILM Fonden er stiftet i 1991, og drives som selvejende institution. Vi hjælper NON-profit organisationer med at opnå deres drømme.

OM SILM FONDEN

SILM Fonden har til formål at støtte almennyttige og velgørende projekter og aktiviteter, der bidrager til fællesskabet og fremmer det gode liv i Danmark. Det kreative projekt, som inkluderer en stærk mission og vision, som tilfører hele samfundet værdi og gør en forskel, har stor bevågenhed hos os. Fonden er stiftet i 1991 og drives som selvejende institution

Læs Mere

VORES HISTORIE

Fonden blev stiftet af en række frivillige ildsjæle som mente, at der var et udækket behov for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som begrænsede deres ageren i samfundet. For at imødekommende denne gruppes kulturelle behov og støtte samt fremme dens udvikling i det danske samfund, påtog fonden sig ansvaret for at tilbyde børn og unge en række muligheder og aktiviteter, som var dem behjælpelig i hverdagen. Helt konkret blev der tilbudt lektiehjælp samt stillet en række lokaler til rådighed, som børnene og de unge kunne benytte i forskellige sammenhænge.

Dette var starten på SILM Fonden, der i dag har udviklet sig til at være en fond, der strækker sig på tværs af kulturelle-, religiøse-, etniske-, økonomiske-, sociale- samt politiske forskelle, og rækker en hånd ud til almennyttige og velgørende projekter og aktiviteter, der skaber bedre vilkår i samfundet.